وحدت‌ رویه شماره ۷۴۹

ساخت وبلاگ
چکیده : نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ بر... با عنوان : وحدت‌ رویه شماره ۷۴۹ بخوانید :

نظر به اینکه حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی به شرحی که در ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگل‌ها و مراتع آمده ممنوع است، و با عنایت به اینکه قانون مجازات مرتکبان قاچاق که ماده مذکور مجازات مرتکبان عمل را به آن احاله کرده است طبق ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۹۲/۱۰/۳ نسخ شده است، بنابراین با توجه به مقررات ماده ۱۸ آن قانون، عمل ارتکابی تخلف محسوب می‌شود و رسیدگی به آن طبق ماده ۴۴ قانون مذکور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین، آراء شعب ۱۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

وحدت رویه شماره 733,وحدت رویه شماره 746,وحدت رویه شماره 688,وحدت رویه شماره 43,وحدت رویه شماره 677,رای وحدت رویه شماره 733,رای وحدت رویه شماره 672,رای وحدت رویه شماره 722,رای وحدت رویه شماره 688,رای وحدت رویه شماره 732,...
نویسنده : بازدید : 30 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 8:05