اعسار در دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها

ساخت وبلاگ
چکیده : دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 17/6/1395 ماده ۱۸ ـ با عنایت به قانون ... با عنوان : اعسار در دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها بخوانید :

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 17/6/1395

ماده ۱۸ ـ با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۳۹۳در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی به‌شرح ذیل اقدام می‌شود:

الف ـ‌ هرگاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته ولیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخه ۹۰/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌نماید.

...
نویسنده : بازدید : 24 تاريخ : سه شنبه 11 آبان 1395 ساعت: 8:05